Gå till tidsbeställning

Välj en klinik

Ögonsjukhuset Valo i Helsingfors är stängt för tillfället på grund av ett fastighetstekniskt problem. Vi har hyrt tillfälliga lokaler i Pohjola Sjukhus i Lillhoplax, Trädgårdsmästarsgränden 2. Vi har startat verksamhet där fr.o.m 5.8.2019.

Renoveringen i Mannerheimvägen 4 pågår nästan till slutet av året. Vi hoppas att vi får återvända till vår egen lokal vid årsskiftet.

Vi beklagar allt besvär som detta orsakar.